PROGRAM ZELENÝ LOMBOK

Každá vel'ká zmena začína malým krokom. Ak chceme zmeniť Indonéziu, musíme začať s malým ostrovom a na ňom sa sústrediť na malú časť. Našim snom je, aby bol krásny ostrov Lombok bez odpadkov v prírode, a mal udržatel'ný separačný program.
Aby sme to dosiahli, potrebujeme jeden príklad. Jeden malý ostrov kde sa to dá. Zamerali sme sa na prekrásny malý ostrov Gili Air, ktorý patrí pod väčší ostrov Lombok.

Náš projekt obsahuje vzdelávanie detí a miestnych l'udí. Inšpirujeme ich s riešením, ako môžu spracovávať odpad. Najdôležitejšie je im ukázať, že odpad môže byť ZDROJOM pre nové produkty.

I.

Prieskum

Analyzujeme miestne správanie, množstvo odpadu a znečistenie. Na začiatku sa snažíme pochopiť zvyky miestnych l'udí.

II.

Spájanie

Na dosiahnutie nášho ciel'a je dôležité sa spojiť s miestnou samosprávou, školami, neziskovými organizáciami a miestnou komunitou. Naše aktivity zahŕňajú brainstorming, workshopy, ekologický deň detí a návrhy riešení a implementácií.

III.

Akcia

Záverečná časť sa týka vytvárania detských ihrísk z odpadu, kompostérov, separačných centier a ekologických výrobkov. Ciel'om je im ukázať, že odpadky môžu byť zdrojom pre nové produkty.

Prezentácia ZELENÝ LOMBOK pre Generálnych manažérov na Lomboku.


Budúcnosť je v našich rukách. Najdôležitejšou vecou je zmeniť naše zmýšl'anie a návyky.

Tri organizácie - enjoy life o.z., Harapan Baru Lombok Indonesia a Pituq Community Foundation hovoria o životnom prostredí, vzdelávaní a podpore miestnej komunity. Spolu sme usporiadali prezentáciu pre viac ako 30 generálnych manažérov vel'kých hotelov a letovísk na Lomboku. Prednášali o súčasných problémoch, o znečisťovaní životného prostredia a o ich riešeniach, ktoré vedia organizácie spolu s hotelmi implementovať. Viac ako polovica z nich podpísala „Zelený dokument“, ktorý je iniciatívou na zníženie a recykláciu odpadu. Veríme, že dokážeme spoločne urobiť z Lomboku EKO OSTROV 🍃

Kontakt

Marketing & spolupráca
Ing. Marián Lemeš
Email: lemo@enjoylife.cool

    Majo Lemo


Technická podpora
Ing. Miloš Kubík
WhatsApp: +421907278049
Email: majlo@enjoylife.cool

Adresa

enjoy life o.z.
Pod sadom 702/5
01004 Žilina Slovensko
Európa
IČO# 50676776 

NAPÍŠTE NÁM