DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ

V decembri 2019 sme pripravili ekologickú trilógiu pre deti tretieho ročníka na základnej škole Martinská v Žiline. V prvej časti diskutujeme s deťmi o ekologických problémoch našej planéty, deti sa dozvedia o aktivitách a produktoch občianskeho združenia enjoy life v Indonézii. Následne vyčistíme okolie a navštívime zberný dvor, v ktorom deti na vlastné oči vidia, koľko je odpadu a ako sa spracováva. Na záver deti zažijú svoj prvý SWAP ( výmenu ) oblečenia. Pilotný projekt sme zrealizovali na ZŠ Martinská v Žiline.
Deti sú naša budúcnosť, preto im musíme ukázať, ako sa správať k prírode. Túto trilógiu podporila triedna učitel'ka Janka Vongrejová, ktorej prístup bol naozaj ukážkový.

"Vel'mi sa mi páčila táto prednáška, vel'a som sa dozvedela o odpade a takisto sa mi páčili fotky z Indonézie. Navštívili sme aj separačné centrum v Dolnom Hričove, kde bolo vel'a odpadu a spracovávali tam plast."
Viktória Kubíková, 10r., študentka


"Ďakujeme za vzdelávanie zážitkovou formou, ktoré isto správne "zasiahlo" našich tretiačikov aj p.učitel'ky. Deti s veľkým záujmom sledovali interaktívnu prednášku o ekológii, ktorá zahŕňala info o produktoch a aktivitách enjoy life o.z. v Indonézii. Aktívne sa zapájali do diskusie o ekologických problémoch našej planéty. Exkurzia v zbernom dvore v Hričove bola pre nás všetkých nezabudnutel'ným zážitkom. Vďaka Vám žiaci 1.st našej školy zažili na vlastnej koži 1.SWAP. Deti, ktoré sa aktívne a s nadšením zapojili do výmeny oblečenia, si vyskúšali reálne ekologické počínanie."
Jana Vongrejová, triedna p. učitel'ka


FOTOGALÉRIA

Kontakt

Marketing & spolupráca
Ing. Marián Lemeš
Email: lemo@enjoylife.cool

    Majo Lemo


Technická podpora
Ing. Miloš Kubík
WhatsApp: +421907278049
Email: majlo@enjoylife.cool

Adresa

enjoy life o.z.
Pod sadom 702/5
01004 Žilina Slovensko
Európa
IČO# 50676776 

NAPÍŠTE NÁM