Spájanie je pre nás vel'mi dôležité

Našou silnou stránkou je spájanie správnych l'udí a organizácii, ktorí chcú zmeniť tento svet k lepšiemu. Zároveň im záleží na budúcnosti našej matky zeme. Vďaka prepojeniu môžeme spoločne prispieť k lepšej budúcnosti. Naše heslo, ktorým sa riadime:
Spoločne to zvládneme.

ORGANIZÁCIE

Organizations

Lokálne neziskové organizácie robia vel'mi kvalitnú prácu s miestnou komunitou, no niekedy nemajú čas a energiu spojiť sa s inou organizáciou a robiť akcie spoločne. Veríme, že spoločne sa to dá. Preto našim ciel'om je spájať tieto organizácie aby spolupracovali.

ŠTÁTNE ORGANIZÁCIE

Lombok government

Spolupráca so štátnymi inštituciami nie je l'ahká. Vybavovanie potrebných papierov a proces spracovania trvá pomerne dlho. Avšak, ak sa nájde správna osoba, náš projekt vie nabrať väčší rozmer.

MIESTNE KOMUNITY

Local community

Vždy, keď robíme naše aktivity, spolupracujeme s miestnou komunitou. Našou snahou je ich inšpirovať našim programom, vzdelávať ich a vysvetliť im prečo je dôležité dbať o životné prostredie. Preto sa snažíme robiť naše projekty finančne udržatel'né a sme pripravení ich zdielať lokálnym komunitám nielen na Slovensku, ale aj v Indonézii.

Kuta Green

FOTOGALÉRIA

Kontakt

Marketing & spolupráca
Ing. Marián Lemeš
Email: lemo@enjoylife.cool

    Majo Lemo


Technická podpora
Ing. Miloš Kubík
WhatsApp: +421907278049
Email: majlo@enjoylife.cool

Adresa

enjoy life o.z.
Pod sadom 702/5
01004 Žilina Slovensko
Európa
IČO# 50676776 

NAPÍŠTE NÁM