Vitajte

Enjoy life je občianske združenie založené v januári 2017 pôsobiace na Slovensku a v Indonézii. Naše aktivity sú postavené na 4 základných princípoch:

Ecológia

EKOLÓGIA

Vzdelávanie

VZDELÁVANIE

Podpora

PODPORA

Spájanie

SPÁJANIE

*Video obsahuje slovenské titulky, zapnúť si ich môžeš v nastaveniach Youtube

NAŠE PRINCÍPY

Ekológia

Máme len jednu planétu, na ktorej žijeme. Pokial' nezmeníme naše správanie voči prírode, l'udstvo bude minulosťou. Preto sú náše aktivity a produkty zamerané na ekológiu. Náš program pozostáva z workshopov na školách a ekologických dní detí, prostredníctvom ktorých deti vzdelávame o ekológii a vysvetľujeme im problematiku odpadov.

Vzdelávanie

Veríme, že deti sú naša budúcnosť. Preto sa zameriavame na vzdelávanie ohl'adne odpadov, prírody a prostredia okolo nás. Našim hlavným ciel'om je ukázať deťom a lokálnym komunitám hodnotu odpadu, ako zdroj pre výrobu nových produktov.    


Podpora

Podporujeme lokálne komunity, aby sme im pomohli dosiahnuť lepšiu ekonomiku a zlepšili životné podmienky. Riadime sa heslom:
"Daruj udicu, nie rybu".
Zameriavame sa na lokálnu produkciu a malých podnikatel'ov s ekologickými produktami. Podporujeme aj rekonštrukciu škôl pre siroty.

Spájanie

Našou silnou stránkou je spájanie správnych l'udí a organizácii, ktorí chcú zmeniť tento svet k lepšiemu. Zároveň im záleží na budúcnosti našej matky zeme. Vďaka prepojeniu môžeme spoločne prispieť k lepšej budúcnosti. Naše heslo, ktorým sa riadime:
Spoločne to zvládneme.


INSTAGRAM


NAŠE PROJEKTY

Eko deň detí

Deti sa rady hrajú, preto ich vzdelávame hravou formou. Futbalový turnaj, čistenie okolia a edukácia o životnom prostredí, hry založené na triedenie odpadu a výmena oblečenia medzi deťmi sú aktivity, ktoré s nimi počas celého dňa absolvujeme.Škola pre siroty

V marci 2020 sme navštívili školu pre siroty na ostrove Lombok v Indonézií po prvý krát. Podmienky, v akých deti žili a učili sa, boli vel'mi biende. Preto sme sa rozhodli, že im s partnerskými organizáciami a kamarátmi pomožeme a aspoň trošku zlepšíme život.

Výmena - SWAP

V roku 2018 sme začali organizovať na Slovensku a v Indonézii ekologický program s názvom SWAP ( výmena ). Každá krajina má iné podmienky. Na Slovensku sa na SWAP-e zameriavame na Slow Fashion (pomalá móda), v Indonézii je hlavným ciel'om výmena oblečenia za odpad.


VŠETKY NAŠE PROJEKTY

ÚSPECHY

Všetky naše projekty sú založené na 4 princípoch: ekologické projekty, vzdelávanie detí, podpora miestnej komunity a spolupráci. Budeme štastní, ak sa nám podarí projekty zdiel'ať celosvetovo.

Eco children day Lombok

16876

Podpora od ľudí

Doteraz nás ľudia z celého sveta podporili celkovou sumou 16 876 € ,ktoré sme použili na všetky naše projekty, za čo im veľmi pekne Ďakujeme!.

240

Dobrovol'níci

Počet dobrovol'níkov zapojených do našich projektov na Slovensku a v Indonézii.

19

Ekologické prednášky

Zameriavame sa na mladú generáciu. Od založenia sme pripravili 19 prednášok na Slovensku, Čechách a v Indonézii.

3

Celosvetovo

Enjoy Life o.z. už pôsobi na 3 miestach: v Žiline na Slovensku, na Lomboku a ostrove Gili Air v Indonézii.

NÁŠ SEN

Postaviť udržatel'né bambusové centrum zamerané na ekologické mimoškolské aktivity a vzdelávanie detí v Indonézii. Celé centrum bude zamerané na detskú kreativitu a bude postavené z prírodných materiálov s použitím udržatel'ných zdrojov energie.

Pozri viac o našom bambusovom centre

PARTNERI

Našou silnou stránkou je spájanie správnych l'udí a organizácii, ktorí chcú zmeniť tento svet k lepšiemu. Zmeny, ktoré sa podaria vďaka našim prepojeniam budú našou odmenou. Naše heslo, ktorým sa riadime, to vystihuje jasne:
Spoločne sa dá.

Kontakt

Marketing & spolupráca
Ing. Marián Lemeš
WhatsApp: +421905628487
Email: lemo@enjoylife.cool

    Majo Lemo


Technická podpora
Ing. Miloš Kubík
WhatsApp: +421907278049
Email: majlo@enjoylife.cool

Adresa

enjoy life o.z.
Pod sadom 702/5
01004 Zilina Slovensko
Európa
IČO# 50676776 

NAPÍŠTE NÁM